Komponente računarskog sistema

Svaki računarski sistem se sastoji iz dve kompopnente:

  • same mašine – računarskog hardvera
  •  programa po kojima računar radi – računarskog softvera

Izraz hardver označava fizičke uređaje računarskog sistema,odnosno sve one delove koji se vide i mogu da se dotaknu.

S obzirom na to da je računar potpuno ne upotrebljiv bez programa po kojima radi,ova druga komponenta računarskog sistema dobila je ime softver kao suprotnost hardveru.

Advertisements

Računarski sistem

svet racunaraRačunarski sistem, odnosno računari, jesu elektronske mašine koje obrađuju ulazne informacije(podatke ili naredbe) i iz njih proizvode izlazne informacije(rezultate). U poćetku su se računari koristili uglavnom za složena numerička računanja ali se ubrzo njihova primena prošilila na skoro sve oblasti ljudske delatnosti, tako da je u nekim jezicima njihovo prvobitno ime računari zamenjeno imenom mašine za obradu podataka.

markonesko.wordpress.com